PERIODIEKE CONTROLE

Tandartspraktijk Dentakor verzorgt graag uw gebit en daar is de periodieke controle een belangrijk onderdeel van. Wij controleren uw gebit van A tot Z en niet alleen uw tanden en kiezen. Zo controleren wij bijvoorbeeld ook of uw vullingen en kronen nog goed aansluiten en kijken wij naar de conditie van uw tandvlees. We kijken ook naar eventuele afwijkingen op uw tong en (wang)slijmvliezen. Als uit de controle blijkt dat u een behandeling nodig heeft, dan plannen wij daar een afspraak voor u in.

Wij kijken ook hoe groot het risico is op cariës (tandbederf) en parodontitis (tandvleesaandoeningen). Op basis van de diagnose die wij maken over de gesteldheid van uw gebit en tandvlees maken wij een plan van aanpak. Zo adviseren wij u bijvoorbeeld om eens of twee keer per jaar bij ons langs te komen voor het periodieke onderzoek, maar soms ook vaker. Alles wat nodig is om uw gebit en tandvlees gezond te houden. Zo zorgen wij samen voor een mooie en stralende glimlach op uw gezicht!

Bij tandartspraktijk Dentakor helpen wij u graag om uw gebit sterk en gezond te houden. En daar bovenop bezorgen wij u graag die stralende glimlach. En om ons steentje aan uw mooie gebit bij te dragen doen wij meer dan tandsteen verwijderen alleen. Een belangrijk onderdeel voor het sterk en gezond houden van uw gebit, is de periodieke controle. Zelfs wanneer u geen klachten ervaart, is het toch van wezenlijk belang dat u regelmaat langskomt in onze tandartspraktijk. Problemen en complicaties aan uw gebit die zich in een beginnend stadium bevinden, ontdekken wij èn verhelpen wij. Zo voorkomt u met de periodieke controle dat kleine complicaties grote problemen worden. Voorkomen is beter dan genezen.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Wij adviseren u om voor een gezond en sterk gebit twee keer per jaar uw gebit te controleren

Tijdens de periodieke controle, controleren wij niet alleen niet alleen de conditie van uw tanden en kiezen, maar de staat van gezondheid van uw gehele mond.
Wij controleren tijdens de periodieke controle:

 • De staat van gezondheid waarin uw tanden en kiezen verkeren
 • Uw algehele staat van gezondheid. Misschien en/of aandoeningen die van invloed zijn op uw gebit en mondstreek.
 • Wij inspecteren uw mondholte op aandoeningen. Als u bijvoorbeeld regelmatig rookt, kan dat van invloed zijn op de gesteldheid van uw gebit en uw wang- en slijmvliezen. Op deze maar ook alle aandoeningen controleren wij uw gebit en mondstreek.
 • Of uw vullingen nog goed aansluiten. Vullingen die zich al geruime tijd in uw kiezen bevinden, kunnen na verloop van tijd gaan loszitten of zelfs uitvallen. Wij verwijderen oude vullingen en zetten er weer een nieuwe voor in de plaats.
 • We leggen een risicoprofiel vast van uw gebit met betrekking tot cariës (tandbederf). Indien nodig maken wij eens per 2/3 jaar röntgenfoto’s van uw gebit om lichte cariës bijtijds op te sporen en te behandelen.
 • We leggen een risicoprofiel vast van uw gebit met betrekking tot parodontitis (tandvleesaandoeningen). Wij meten de ruimte tussen uw tanden en tandvlees en controleren uw tandvlees op bloedingen. Ook als u een onaangename geur in uw mond waarneemt of last heeft van pijnlijk tandvlees tijdens het poetsen, controleren wij uw tandvlees hierop bij de periodieke controle.
https://tandartsheerlen.com/wp-content/uploads/2020/01/featured_image_shop_checkout.jpg

Verschillende gradaties van uw risicoprofiel en de kenmerken daarvan

Naar aanleiding van de periodieke controle, stellen wij een voor u persoonlijk gemaakt risicoprofiel vast. Uw risicoprofiel valt onder te verdelen in één van de vier onderstaande gradaties.

 1. Een laag risicoprofiel. Bij een laag risicoprofiel is nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, met uitzonderingen van letsel ontstaan door bijvoorbeeld ongevallen. U heeft een gaaf en gezond gebit als gevolg van een goede verzorging van uw gebit en mond, een gezond voedingspatroon en een goede mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u langs komt voor de periodieke controle.
 2. Een verlaagd risicoprofiel. Van een verlaagd risico is sprake als er bij u de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en er geen vullingen of kronen ten gevolge van cariës zijn geplaatst.
 3. Een verhoogd risicoprofiel. Indien u de laatste 12 maanden te maken heeft gehad met aangetast tandglazuur, is dit mogelijks een uitbreiding van een huidige laesie. Ook als u in deze periode een vulling of kroon heeft valt u onder het verhoogde risicoprofiel. Uw mond is erg gevoelig aan cariës en daarom adviseren wij een controle op regelmatige basis sterk aan.
 4. Een hoog risicoprofiel. U heeft een hoog risicoprofiel wanneer u kampt met een auto-immuun of systeemziekte. Ook als u behandeld bent of werd tegen kanker met bestralingen valt u onder het hoge risico. Hierdoor word uw gebit uiterst gevoelig aan cariës.
  Het is belangrijk om op zeer regelmatige basis langs te komen, zodat wij de gezondheid van uw gebit intact kunnen houden. Wij adviseren ow twee keer per jaar en indien nodig vaker bij ons langs te komen ter controle van uw gebit.
Contactinformatie

Adres: Akerstraat 162, 6417 BR Heerlen, ­NL

Tel045 57 11 632

E-mail: info@dentakor.com

https://tandartsheerlen.com/wp-content/uploads/2020/09/tandarts-heerlen-logo.png
Werktijden
bt_bb_section_top_section_coverage_image